ชื่อรายงาน : ข้อมูลประวัติบุคลากร อย่างละเอียด รหัสรายงาน : P01.4
    ครั้งที่ปรับปรุง : -
    วันที่เริ่มใช้ : 01-04-2550
ไพโรจน์   ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์  
ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายการเงิน
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
โทรศัพท์ภายใน :
สังกัด : ภาควิชาสหกรณ์-สำนักงานภาควิชาสหกรณ์
ระดับการศึกษา :
วุฒิปัจจุบัน
บธ.ม.(การเงิน)
 
 
ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือ ความสนใจ
1. เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
2. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
2. เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ภายในประเทศ)
พ.ศ. 2557
การฝึกอบรม / ประชุม / สัมนา (ต่างประเทศ)
พ.ศ. 2555
การให้บริการสังคม/ชุมชน - วิทยากรให้หน่วยงานภายนอก - คณะทำงาน
  • 22 - 22 ธันวาคม 2555, งบการเงินสำหรับผู้บริหาร, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด, โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 


Faculty of Economics
50 Ngamwongwan Rd., Ladyao Chatujak Bangkok 10900
db_Started : 01-11-2553, Comments & Suggestion to fecoppk@ku.ac.th
โทรภายใน 1538 หรือ 02-579-1544 ext 5708